Paslaugos

Nekilnojamojo turto agentŪra

 • Nemokamai konsultuojame visais nekilnojamojo turto klausimais.
 • Perka, parduoda, keičia, nuomoja, vertina įvairų nekilnojamąjį turtą.
 • Atstovauja kliento interesams sudarant nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, keitimo ir nuomos sutartis.
 • Skubiai sutvarko visus dokumentus, tikrina areštus, įkeitimus, skolas.
 • Padeda grąžinti pinigus už įkeistą nekilnojamąjį turtą.
 • Padeda priduoti ir teisiškai įregistruoti statinius.
 • Administruoja, valdo nekilnojamąjį turtą (prižiūri, kad nuomininkai mokėtų mokesčius ir pan.).
 • Pataria, konsultuoja dėl nekilnojamojo turto.
 • Teikia teisines konsultacijas.
 • Parduodant objektą per agentūrą paslaugos nemokamos!
 • Greitai paruošiame dokumentus skyryboms dviejų sutuoktinių bendru sutikimu.

 


UŽsienio kalbŲ centras

 • Moko norvegų, anglų, vokiečių, rusų ir ispanų kalbų, užsieniečius lietuviškai.
 • Verčia  iš/į  lietuvių / anglų / vokiečių / rusų / ispanų / prancūzų  kalbas, tvirtina pas notarą.
 • Teksto rinkimas ir spausdinimas, nespalvoto ir spalvoto paruošto teksto atspausdinimas, skenavimas, A4 formato dokumentų kopijavimas.