Paslaugos

Lietuvių kalba

Mokymosi programa skirta užsienio šalių piliečiams (anglų, vokiečių, rusų, ispanų, italų) norintiems išmokti lietuvių kalbos. Mokymas vyksta grupėse arba individualiai.


32 AK.VAL. lietuviŲ kalbos (uŽsienieČiams) kursŲ kaina:

Grupės dydis     1ak.val. kaina /1žm          Kursų kaina /1žm   

        1 žm.                      12                              384           
     2-3 žm.                        8
                             256          
     4-5 žm.                        7
                             224               
     6-7 žm.                       
6                              192            
     8-9 žm.                       
5                              160                
10 žm. ir daugiau             4                              128   

 


Sumokėjus už kursus visą sumą iš karto    d  o  v  a  n  o  j  a  m  e 
grožinės literatūros knygą  arba  pakabuką (raktams, telefonui) !