Paslaugos

Mokymai

Užsienio kalbų centre rengiami įvairių lygių ir intensyvumo
norvegų, anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, rusų ir lietuvių (užsieniečiams) kalbų

kursai suaugusiems ir jaunimui grupėse arba individualiai. Visi dėstytojai turi aukštąjį filologinį arba filologinį-pedagoginį išsilavinimą, dauguma jų turi humanitarinį mokslų magistro laipsnį.