Paslaugos

Anglų kalba

Pagrindinis mūsų tikslas yra mokyti taip, kad jau po pirmųjų pamokų studijuojantysis bandytų jau savarankiškai kalbėti, nes  studijuojant kalbą - sunkiausia nugalėti kalbėjimo baimę.
Pradiniuose lygiuose daugiau dėmesio skiriama tarimui, sakinių struktūrai, formuojami bendravimo pagrindai, aukštesniuose kursų lygiuose besimokantieji ruošiami aktyviai dalyvauti kalbinėje veikloje, daugiau dėmesio skiriant kalbėjimui, klausymui ir rašymui.

Mokymas vyksta grupėse arba individualiai.

 

        32 AK. VAL. anglŲ kalbos kursŲ kaina:

Grupės dydis     1ak.val. kaina /1žm          Kursų kaina /1žm   

        1 žm.                       12                           384           
     2-3 žm.                        8
                          256           
     4-5 žm.                        7
                          224               
     6-7 žm.                       
6                           192         
     8-9 žm.                       
5                           160              
10 žm. ir daugiau             4                            128  

     

 

 Sumokėjus už kursus visą sumą iš karto    d  o  v  a  n  o  j  a  m  e 
grožinės literatūros knygą  arba  pakabuką (raktams, telefonui) !